Showing posts with label Health. Show all posts
Showing posts with label Health. Show all posts

How to keep body fit and healthy

आपल्या शरीराला मजबुत व निरोगी ठेवण्याचे उपाय. १. रोज सकाळी लवकर उठावे. २. रात्री लवकर झोपावे. ३. सकाळी उठून व्यायाम करावा. ४. जेवणात पा...
Read More