Showing posts with label 2020. Show all posts
Showing posts with label 2020. Show all posts

HELP OTHERS

       LEARN TO HELP  खुप दुःखद अस वर्ष २०२०....  या वर्षात आलेल संकट आणी या संकटातून अतिशय त्रस्त झालेले गरीब शेतकरी , मजदूर , आणी बरेचशे ...
Read More

2020 Historic Year..

  2020 CRISIS       दिवसेंदिवस कोरोनाचा धोखा वाढत चाललेला आहे आणी हे जगावर आलेल खुप मोठ संकट आहे. कोरोनामुळे झालेलं नुकसान प्रचंड आहे आणी आ...
Read More