Time Management In Life

Work On Time काम वेळेवर पूर्ण कस करता येईल? एखाद काम हे वेळेवर करणे खुप गरजेचं असते पण आपण तस करु शकत नाही आणि ते काम पूर्ण होत नाही मग अस क...
Read More

Knowledge Is Power

Importance Of Knowledge ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञान म्हणजे आपला अनुभव, आपल्याला एखाद्या गोष्टीची असणारी माहिती म्हणजे ज्ञान. आपण जीवनात प्रत्येक...
Read More

How to deal with the Life

How to deal with the Life                जगाव की मरावं हा एकच प्रश्न, किती सुंदर आणि किती अर्थ या वाक्याचे. मरण खुप सोपी आहे परंतू जगणं तेव...
Read More

International Yoga Day 2020

International Yoga Day 2020 योग दिवस हा लोकांमधे योगा बद्दल जागृती पसरवन्यासाठी साजरा केला जातो. योग दिवस हा आपल्याला योगाचे महत्व सांगत असत...
Read More

What is maturity?

What is maturity? परिपक्वता काय आहे ? परिपक्वता म्हणजेच आपल्यामध्ये असणारा समजुतदारपणा. आपण किती समजदार आहे यावरून लोक आपल व्यक्तिमत्व ठ...
Read More

What is stress?

What is stress? तणाव काय आहे? जीवनात तणावामुळे काय बदल होतात? तणाव ही आपल्या विचारांची एक स्तिथी आहे, आपण एखाद्या गोष्टीचा खुप जास्त विचार...
Read More

Go With Right Way

Go With Right Way सत्य काय आहे?  सत्य आणि असत्य ह्या कुठल्याही गोष्टीच्या दोन बाजू आहेत. एखादी गोष्ट ही सत्य असेल नाहीतर असत्य असेल, सत्याच ...
Read More

What is dedication?

What is dedication?  समर्पण काय आहे ?  समर्पण का महत्वाचं आहे ?     आपण रोज कोणीतरी एखाद्या यशस्वी व्यक्तीच्या यशाची गोष्ट ऐकत असतो आणि त...
Read More

Help Poors

Help Poors आपण नेहमी बघत असतो समाजामध्ये राहणाऱ्या लोकांचे दोन वर्ग विभागले जातात त्यामध्ये एक वर्ग हा श्रीमंत लोकांचा असतो तर दुसरा हा गरीब...
Read More

What is the problem?

What is the problem? समस्या काय आहे ? का आपण नेहमी म्हणत असतो की मला ही समस्या आहे ? समस्या हा शब्द समजुन घेणं आधी महत्वाचं असते कारण आपण छ...
Read More

Duty of life

Duty of life \कर्तव्य हा शब्दच सर्वकाही सांगून जातो, मग कर्तव्य काय आहे? कर्तव्य हे आपल्या जीवनातील मुख्य उद्दिष्ट आहे, आपण जन्म घेतो तेव्ह...
Read More

Don't scared, Be Confident

Don't scared, Be Confident भय म्हणजे काय ? आणि कशाला आपण घाबरतो ? भय हा आपल्यामधील एक भाव आहे जो प्रत्येक व्यक्तींमध्ये वेगवेगळा असत...
Read More

How to live life

How to live life जीवन कसे जगावे ? काय केलं म्हणजे आपण जीवनातील अडचणी सोडवू शकतो ? जीवन हा एक संघर्ष आहे, क्षणा क्षणात आपल्याला अडचणींचा सा...
Read More

God is in man

     God is in man                       बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न असतो की देव अस्तिवात आहे की नाही आणि आहे तर कुठे आहे ? खर तर याच उत्तर मा...
Read More

How to do any work easily?

How to do any work easily? आपल्या सभोवताली असणार वातावरण आपल्या विचारांवर परिणाम करत असते , आपण जर एखाद काम करायला बसलो तर बऱ्याचवेळा आपलं म...
Read More

What is Humanity?

Keep Humanity जगातील सर्वात बुद्धिमान प्राणी म्हणजे माणूस, पण आपण ह्या बुध्दीचा उपयोग कशाकरता करत आहे, दिवसेंदिवस असे दिसत आहे की आपण आपल्या...
Read More

What is failure?

REASONS OF FAILURE का आपण स्वतःला कमी समजतो ? का अस समजतो की आपल्याला एखादी गोष्ट ही अशक्य आहे ती आपण नाही करु शकणार ? कधी आपण विचार केला...
Read More

Friendship With Books

    BOOKS ARE THE FRIENDS   पुस्तके ही आपली मित्रच नाहीका , आपण पुस्तकांबरोबर हसत असतो बोलत असतो त्यातील पात्र जणु प्रत्यक्षात आपल्याशी संवा...
Read More

First Rain

   ENJOY THE RAIN      पहिला पाऊस... किती सुंदर अनुभव. पहिल्या पावसात दरवळणारा मातीचा सुगंध मनाला स्पर्श करत असतो. कितीतरी आठवणी हा पहिला पा...
Read More

Life (A Journey)

LIFE IS THE EXAM जीवन हा खुप कठीण असा प्रवास आहे, यामध्ये क्षणोक्षणी अडचणी ह्या येतच असतात, पण आपल्याला ह्या अडचणी मधुन मार्ग काढत जीवनाचा प...
Read More