How to control Anger

  How to control Anger

       अस म्हणतात क्रोध हा माणसाचा शत्रु आहे पण ज्यांनी हे म्हटलय ते काहीतरी अनुभवुनच म्हटल असणार . 
क्रोध हा नेहमी अपायकारकच ठरतो , आणी क्रोधात घेतलेला कुठलाही निर्णय हा नुकसान करतो म्हणून क्रोध हा शांत करण्याचा प्रयत्न करायला हवा .  क्रोध हा क्षणीक असतो तो लगेच घालवता येतो म्हणून क्रोधात कुठलाही काम न करता थोडा विलंब योग्य असतो. आपण क्रोध अनेक प्रकारे शांत करू शकतो आणी होणाऱ्या नुकसानातून स्वतःला वाचवु शकतो . 
आपण काही उपाय बघूया ज्याने आपण आपला क्रोध शांत करु शकतो . 
१.  आपण क्रोध  आला तर आपल्या प्रिय व्यक्तीसोबत बोलु शकतो . 
२.  लहान मुलांसोबत खेळून आपण आपला क्रोध शांत करु शकतो . 
३.  एखाद्या शांत किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी जाऊन आपला वेळ घालवू शकतो . 
४.  एखादे पुस्तक जे अपल्याला आवडते आपण ते वाचू शकतो . 
५.  आपण गाणं गाऊ शकतो . 
६.   एखाद्या प्रार्थना स्थळी जाऊन शांततेत चिंतन करु शकतो . 
७.  अपल्याला आवडणारी एखादी कृती करु शकतो . 
         असे अनेक उपाय करुन आपण आपला क्रोध शांत करु शकतो. क्रोध हा  आपला वैरीच असतो कारण क्रोधातुन कधी चांगलं होत नसते तरी आपण सर्व आपल्या क्रोधाला नियंत्रणात ठेवलेल योग्य असते .

  
_________________________________________________________________________________

English Translation


It is said that anger is the enemy of man, but those who say it must have experienced it.
Anger is always harmful, and any decision made in anger hurts so anger should be tried to calm down. Anger is fleeting, it can be eliminated immediately, so a little delay without doing anything in anger is appropriate. We can calm our anger in many ways and save ourselves from harm.
Let us look at some ways in which we can calm our anger.
1. If you get angry, you can talk to your loved one.
2. We can calm our anger by playing with small children.
3. You can spend your time in a quiet or scenic place.
4. We can read a book that we love.
5. We can sing.
6. One can go to a place of worship and meditate in peace.
7. You can do whatever you like.
         There are many ways we can calm our anger. Anger is our enemy because anger never gets better, but it is better for us to control our anger.
Previous
Next Post »