Loading...

Time Management In Life

Work On Time काम वेळेवर पूर्ण कस करता येईल? एखाद काम हे वेळेवर करणे खुप गरजेचं असते पण आपण तस करु शकत नाही आणि ते काम पूर्ण होत नाही मग अस क...
Read More

Knowledge Is Power

Importance Of Knowledge ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञान म्हणजे आपला अनुभव, आपल्याला एखाद्या गोष्टीची असणारी माहिती म्हणजे ज्ञान. आपण जीवनात प्रत्येक...
Read More

How to deal with the Life

How to deal with the Life                जगाव की मरावं हा एकच प्रश्न, किती सुंदर आणि किती अर्थ या वाक्याचे. मरण खुप सोपी आहे परंतू जगणं तेव...
Read More

International Yoga Day 2020

International Yoga Day 2020 योग दिवस हा लोकांमधे योगा बद्दल जागृती पसरवन्यासाठी साजरा केला जातो. योग दिवस हा आपल्याला योगाचे महत्व सांगत असत...
Read More

What is maturity?

What is maturity? परिपक्वता काय आहे ? परिपक्वता म्हणजेच आपल्यामध्ये असणारा समजुतदारपणा. आपण किती समजदार आहे यावरून लोक आपल व्यक्तिमत्व ठ...
Read More

What is stress?

What is stress? तणाव काय आहे? जीवनात तणावामुळे काय बदल होतात? तणाव ही आपल्या विचारांची एक स्तिथी आहे, आपण एखाद्या गोष्टीचा खुप जास्त विचार...
Read More

Go With Right Way

Go With Right Way सत्य काय आहे?  सत्य आणि असत्य ह्या कुठल्याही गोष्टीच्या दोन बाजू आहेत. एखादी गोष्ट ही सत्य असेल नाहीतर असत्य असेल, सत्याच ...
Read More

What is dedication?

What is dedication?  समर्पण काय आहे ?  समर्पण का महत्वाचं आहे ?     आपण रोज कोणीतरी एखाद्या यशस्वी व्यक्तीच्या यशाची गोष्ट ऐकत असतो आणि त...
Read More

Help Poors

Help Poors आपण नेहमी बघत असतो समाजामध्ये राहणाऱ्या लोकांचे दोन वर्ग विभागले जातात त्यामध्ये एक वर्ग हा श्रीमंत लोकांचा असतो तर दुसरा हा गरीब...
Read More

What is the problem?

What is the problem? समस्या काय आहे ? का आपण नेहमी म्हणत असतो की मला ही समस्या आहे ? समस्या हा शब्द समजुन घेणं आधी महत्वाचं असते कारण आपण छ...
Read More

Featured Post

Trust is important in life